??? ???? ??? ??

???? ?? ??? ???:


? ?? ( GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.) ? Bay Area Compliance Labs Corp (Dongguan) ???? ???? ?? KC ?? (??? ??) ? ?????? ???????( RRA)???? ????? ? ?? ???? ???? ?????? ????? ?????. ?? ?? ??? ?? ???? ????? .

???? ??? ???


???? ??? :


??? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???????. ?? ??? ??? ???(RF)?? EMI ??? ???? ?????? .

???? ??
MSIP-CRM-gdx-X1C X1C, POTON RX-2, X1TP, X1TO, X1TF, X1S, X1N
MSIP-CMM-gdx-A1 A1, PHOISM A1
R-CRM-gdx-XProC XProC, PHOISM XProC, XProS, XProO, XProN, XProF, PHOISM XProS, PHOISM XProO, PHOISM XProN, PHOISM XProF
R-R-gdx-FL150S FL150S, FL100, FL60, FL150R
R-R-gdx-LF308D LF308D, LF308Bi
R-R-gdx-LSD80 LSD80, LSD40, LSD60
R-CRM-gdx-V350

V350S, PHOISM V350C, V350P, V350O, V350N, V350F, V350C, PHOISM V350S, PHOISM V350P, PHOISM V350O, PHOISM V350N, PHOISM V350F

R-R-gdx-M1 M1
R-R-gdx-R1 R1


国产成人va视频在线观看,国产娇小粉嫩出水在线播放,欧美vintage最新2018,欧美激情一卡二卡三卡,久久综合网88无码专区,欧美已婚少妇出轨的电影